ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  • Η σελίδα αυτή αφορά μόνο Φροντιστήρια, Εκπαιδευτήρια, Σχολεία κτλ. που επιθυμούν να εγγραφούν στη Σχολή μας και να υποβάλλουν Ομαδικές Δηλώσεις υποψηφίων.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε προσεκτικά την παρακάτω φόρμα και πατήστε το κουμπί Επόμενο. Μετά από τον έλεγχο της φόρμας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να σας κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας (username και password).

  • Σε λατινική γραφή
  • Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά.
    Για να υποβάλετε τη δήλωση θα πρέπει να επιλέξετε το παρακάτω checkbox βεβαιώνοντας ότι έχετε λάβει γνώση