ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ

Η σελίδα αυτή αφορά μόνο Εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια, Σχολεία κτλ. που υποβάλλουν μαζικές Δηλώσεις για υποψηφίους. Θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουμε κοινοποιήσει.

Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμα στοιχεία πρόσβασης πατήστε εδώ.