FIT 1 & 2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

FIT 1 FIT 2

Ημερομηνίες εξετάσεων (γραπτά και προφορικά)

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024

Προθεσμίες υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής

Δευτέρα 2 έως Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024

Εξέταστρα

75 ευρώ

80 ευρώ (πλήρης εξέταση)
50 ευρώ (επανάληψη μέρους της εξέτασης)

Fit in Deutsch 1 und 2 στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή

Από το 2008 η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών για τα διπλώματα «Zertifikat A1 – Fit in Deutsch 1» και «Zertifikat A2 – Fit in Deutsch 2». Οι εξετάσεις απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ύλη των επιπέδων Α1 (για το δίπλωμα «Zertifikat A1 – Fit in Deutsch 1») και Α2 (για το δίπλωμα «Zertifikat A2 – Fit in Deutsch 2») του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες αντιστοίχως.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής, ατομικές ή ομαδικές, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Προσοχή
Παρακαλούμε να προβείτε έγκαιρα στην δήλωση συμμετοχής για την εξέταση,
διότι ο αριθμός των θέσεων για τους υποψηφίους είναι περιορισμένος.
Μόλις καλυφθούν οι θέσεις ή παρέλθει η προθεσμία υποβολής, η  πλατφόρμα δηλώσεων συμμετοχής κλείνει αυτόματα και δεν δέχεται νέες δηλώσεις.
Σε αυτή τη περίπτωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με άλλο εξεταστικό κέντρο.

Μετά την παρέλευση των σχετικών προθεσμιών καμιά δήλωση δεν γίνεται δεκτή.

Παρακαλείσθε, τα στοιχεία των υποψηφίων να είναι σύμφωνα με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα προαναφερθέντα έγγραφα, τότε θα πρέπειτα στοιχεία του υποψηφίου να είναι σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ΕΛΟΤ 743,
ώστε να μην υπάρχουν λάθη κατά την έκδοση του πτυχίου.

Για να υποβάλετε δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ

 • Μέσω της τράπεζας Alpha Bank, αναφέροντας στην «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ» οπωσδήποτε τον αριθμό της δήλωσης και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (ατομική δήλωση) ή του Σχολείου/Φροντιστηρίου (ομαδική δήλωση). Στις περιπτώσεις διατραπεζικών εμβασμάτων τα έξοδα βαραίνουν τον πελάτη και όχι την «Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή». Για τον λόγο αυτό επιλέγετε «Έξοδα OUR» και όχι «Έξοδα SHARE». Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, δεν θα θεωρείται πληρωμένη η εξέταση.
 • Στο Λογιστήριο της Σχολής στην Παλλήνη. Διαδρομή

Προσοχή: Για να προχωρήσει η επεξεργασία της δήλωσης συμμετοχής πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταβληθεί το πλήρες ποσό των εξέταστρων. Ο έλεγχος καταβολής των εξέταστρων γίνεται από τη Σχολή αποκλειστικά βάσει του ονόματος του υποψηφίου, συνεπώς κάθε λάθος σε αυτό το σημείο συνεπάγεται κίνδυνο αποκλεισμού του από την εξέταση. Δεν χρειάζεται να στείλετε με οποιοδήποτε τρόπο το αποδεικτικό καταβολής των εξέταστρων στη Σχολή. Απλώς κρατήστε το για παν ενδεχόμενο, μέχρι να λάβετε την πρόσκληση συμμετοχής στις εξετάσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Περίπου δέκα ημέρες  πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων θα λάβετε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή του υποψηφίου, την Πρόσκληση Συμμετοχής στις εξετάσεις, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός πελάτη και η ακριβής ώρα διεξαγωγής της γραπτής και της προφορικής εξέτασης. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την επιστολή αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Σχολή μας στο τηλέφωνο 210 6042720.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Οι υποψήφιοι των εξετάσεων «FIT 1» και «FIT 2» συμμετέχουν στο γραπτό ή/και στο προφορικό μέρος της εξέτασης που διεξάγεται στο συγκρότημα της Σχολής στην Παλλήνη.
 • Σε περίπτωση μη προσέλευσης στις εξετάσεις τα καταβληθέντα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
 • Για την μεταφορά στην επόμενη εξεταστική, πρέπει να αποσταλεί e-mail στο fit@erasmios.gr 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Αφού παρέλθει η προθεσμία, η μεταφορά δεν μπορεί να γίνει και τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις λόγω ασθενείας, ο κηδεμόνας του υποψηφίου πρέπει εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει ο υποψήφιος στην αμέσως επόμενη εξεταστική. Τα εξέταστρα μεταφέρονται, η δήλωση ωστόσο, πρέπει να γίνει εκ νέου.
 • Υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες έχουν στη διάθεσή τους 50% επιπλέον χρόνο στο γραπτό μέρος της εξέτασης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής πρόσφατη σχετική βεβαίωση κάποιου επίσημου φορέα.
 • Κάθε υποψήφιος πρέπει την ημέρα των εξετάσεων να έχει μαζί του: α) την Πρόσκληση Συμμετοχής στις εξετάσεις και β) ένα επίσημο αποδεικτικό έντυπο με φωτογραφία: Αστυνομική Ταυτότητα / Διαβατήριο*/ Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας, το οποίο εκδίδεται στα ΚΕΠ έως την συμπλήρωση των 12 ετών / Βιβλιάριο Υγείας με φωτογραφία. Σε περίπτωση που το Βιβλιάριο Υγείας δεν έχει φωτογραφία, θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από άλλο συμπληρωματικό έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να έχει φωτογραφία και σφραγίδα (π.χ. Κάρτα Μέλους από Σχολείο/Βιβλιοθήκη/Αθλητικό Σύλλογο/Κάρτα Μετρό κτλ.) για την επιβεβαίωση των στοιχείων του. Φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές. *Διευκρίνιση: ένα διαβατήριο, το οποίο έχει λήξει εντός της τελευταίας πενταετίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ταυτοποίησης.
 • Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να έχει μαζί του κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου.
 • Οι απαντήσεις σημειώνονται στα ειδικά απαντητικά έντυπα μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας (που δε σβήνει). Η χρήση μολυβιού, διορθωτικής ταινίας ή διορθωτικού υγρού απαγορεύεται.
 • Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει υποψηφίους που θα επιχειρήσουν να αντιγράψουν, να συνεργαστούν ή να παρενοχλήσουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Στην προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε εξάδες «FIT 1» ή δυάδες «FIT 2», οι οποίες συγκροτούνται τυχαία με ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 • Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 30 (για το δίπλωμα «FIT 1») ή 45 στο γραπτό και 15 στο προφορικό μέρος (για το δίπλωμα «FIT 2»). Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις «FIT 1» ή και στα δύο μέρη της εξέτασης «FIT 2» ο υποψήφιος επανεξετάζεται υποχρεωτικά και στα δύο μέρη της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε  περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης «FIT 2» ο υποψήφιος επανεξετάζεται σε μία από τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους – και όχι αργότερα – μόνο στο μέρος στο οποίο απέτυχε (γραπτό ή προφορικό μέρος).
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται περίπου πέντε εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή τους και αναρτώνται στην σελίδα https://fit.erasmios.gr/check-result/ της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής, όσο και στην ιστοσελίδα τού Ινστιτούτου Goethe.
 • Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα Διπλώματά τους περί τα τέλη Σεπτεμβρίου (για την εξεταστική περίοδο Μαΐου) ή περί τα τέλη Φεβρουαρίου (για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου) από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή (καθημερινά 09:00 έως 13:00) προσκομίζοντας την Πρόσκληση Συμμετοχής ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής του διπλώματος με ACS courier με επιβάρυνση του ενδιαφερομένου, αφού πρώτα αποστείλετε e-mail στο fit@erasmios.gr έως και τις 15 Φεβρουαρίου (για την εξεταστική περίοδο Μαΐου) ή αντίστοιχα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου (για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου) αναφέροντας το Ονοματεπώνυμο του Εξεταζομένου, το Δίπλωμα (FIT 1 / FIT 2) καθώς και τη διεύθυνση αποστολής (Ονοματεπώνυμο Παραλήπτη – Κηδεμόνα, Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Περιοχή και τηλέφωνο επικοινωνίας).
 • Σε περίπτωση υποβολής ομαδικής δήλωσης, τα διπλώματα αποστέλλονται με Courier στη διεύθυνση του Σχολείου, Φροντιστηρίου κτλ. και παραδίνονται με δική τους μέριμνα στους υποψηφίους.
 • Σε περίπτωση απώλειας του διπλώματος, δεν εκδίδεται αντίγραφο. Χορηγείται βεβαίωση από το Ινστιτούτο Goethe με τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τον τόπο και χρόνο της εξέτασης και το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.

Ενημερωτικό υλικό για τη μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Goethe:

Zertifikat A1 – Fit in Deutsch 1: https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzfit1/ueb.html
Zertifikat A2 – Fit in Deutsch 2: https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/prf/gzfit2/ueb.html